ÚDRŽBA - ÚKLID - BEZPEČNOST

Vizualizace

a digitalizace

Vizualizace a digitalizace

Naše společnost se specializuje na kompletní vizualizaci a digitalizaci hal a areálů. Vizualizace 5S výrazně zkvalitňuje a zjednodušuje toky ve výrobě a tudíž i ke snížení nákladů na výrobu. Další výhoda je zajištění bezpečného a řízeného pohybu zaměstnanců a materiálu. Navrhujeme komplexní řešení, které zrealizujeme a zakreslíme do DVG, vždy vedoucí ke spokojenosti zákazníka. V pravidelných periodách zajištujeme údržbu značení a prvků vizualizace 5S. Segment vizualizace a digitalizace 5S je nedílnou součástí facility managementu, který výrazně zvyšuje bezpečnost provozu, vede ke snížení nákladů a prodlužuje životnost spravovaných objektů a zařízení.

Vizualizace a digitalizace

 • návrhy řešení vizualizace 5S na míru
 • zakreslení vnitřních bezpečnostních prvků a označení do DVG
 • zakreslení venkovního bezpečnostních prvků a značení do DVG
 • periodická údržba značená a bezpečnostních prvků
 • komunikace se správními orgány

Proč naše vizualizace a digitalizace

 • zkušení programátoři
 • rychlost provedení
 • špičkové vybavení
 • důkladné a školené aplikátory
 • následná údržba
 • několik variant provedení dle potřeb zákazníka
 • cenová kalkulace na míru na základě požadavku investora
 • řešení pro každý segment – průmysl, sklady, kanceláře, ...

Klienti

vizualizace a digitalizace

Stillking EURO MASIV s.r.o. BHP STAVBY S.R.O. _BASEBOYS Reklamka Libor Dedera Hanák TRADE s. r. o. STACHEMA CZ s.r.o.

Vizualizace a digitalizace

ukázky referencí